Arrangementene under Tour de Andørja-paraplyen arrangeres av Andørja Sportsklubb og har kommet til over tid og er stadig i utvikling og endring.

1996 – Andørjaløpet

I 1996 fant YAIL ut at vi trengte et sportslig innslag i det som tidligere var Andørjadagene. Dette ble til Andørjaløpet ca 5 km vei og terrengløp.

2000 – Sykkelrittet Tour de Andørja

Et revyinnslag om sykling og helse tente ideen om et sykkelløp og veien fra ide til utførelse var kort. Sykkelrittet Tour de Andørja ble født og gikk som navnet tilsier rundt øya, fra Mjøsundet til Årbostad og tilbake til Åndervåg.

2001 – Årbostadtindløpet

Første året ble såpass vellykket at ideene fløy videre og i 2001 kom tindeløpet på programmet. Her innførte vi begrepet Superhelt, dette menes en som faktisk har fullført alle tre øvelsene.

2002 Tour de Andørja Triple Challenge

Fra 2002 kalles hele arangementet Tour de Andørja – Triple Challenge med trippelkonkuranse hvor terrengløp, sykkelritt og fjelltur inngår i den sportslige delen av konseptet.

Trippel’n har både mosjons- og konkuranseklasse og de som ønsker å menge seg blant de sprekeste av de spreke har en ekstra stor utfordring med jaktstart opp på Årbostadtinden på søndag. Tidende fra Andørjaløpet og Sykkelrittet danner grunnlag, og den som kommer først til varden er sammenlagtvinner.

2006 – Norgesmesterskapet på sykkel landevei

I 2006 arrngerte YAIL NM på sykkel landevei. Syklister fra det ganske land invaderte øya og sammen med dem sørget vi for en opplevelse for livet. Samtidig viste vi idrettsnorge at vi er kapabel til å arrangere det meste.

2007 – TDA Terreng

Tour de Andørja er nå blitt et begrep som ei sportslig og sosial rundreise på øya. Vi har også utvidet konseptet med et terrengsykkelritt.

2010 – TDA Freeride Challenge

I april gjennomførte vi den første frikjøringskonkurransen og har dermed åpnet opp for vinteraktiviteter også i TDA paraplyen.  3 dager med heliskiing konkurranse. Maks antall deltakere 60 fordelt på sports- og eliteklasse.

2012- Ibestadløpet kommer inn under TDA paraplyen

Ibestad IL har i 15 år arrangert Ibestadløpet. For å samle arrangement i kommunen et tidsrom, gi deltakerne et bedre tilbud og for at idrettslagene i kommunen kunne ha et tettere samarbeid ble løpet lagt inn i samme uka som TDA.

2014- Astafjordrittet, Folkerittet, Tempo for rekrutt, Folkehelseprisen

2014 utvidet TDA sitt samarbeid utover kommunegrensene og etablerte start for Astafjordrittet i Sjøvegan. Med dette imøtekom vi etterspørselen om et lengre ritt. TDA og Millionfisken etablerte med dette et formelt samarbeid i praktisk gjennomføring.

For å imøtekomme rekruttenes ønske om å konkurrere på tid ble TDA Tempo for rekrutt etablert. Rekruttene (12-16 år) år gjennomfører 10 km temporitt med individuell start/mål på Engenes.

Folkerittet er rittet for alle. I et folkehelseperspektiv og med mål om å få alle med uansett ferdigheter eller utstyr ble rittet etablert. Her kan hele familien delta og man kan delta sjøl om dette er årets første sykkeltur. Med start i Sørvik og målgang på Engenes er det et ritt på 17 km.

En av TDA`s grunnleggende verdier er utviklingen av arrangement i et folkehelseperspektiv. TDA har selv mottatt folkehelseprisen to ganger i regi av fylkesmannen i Troms (2009 og 2013). For å følge opp det arbeidet som vi har bygd opp gjennom alle disse årene introduserte vi i 2014 Folkehelsprisen. En pris på kr 10 000 til den deltaker registrert i Norges Idrettsforbund. Pengene skal gå til vider arbeid i klubben og skal kommer alle til gode.

2015- TDA Wintergames, TDA TOPPtur med guide

Under TDA Freeride Challenge 2015 introduseres TDA Wintergames. Snowbattle turnering for ungdomsskoleelevene på dagtid og turnering for alle på kveldstid. I et folkehelseperspektiv ønsker vi befolkningen med i vinteraktivitet og konkurranse sammen med Freeriderne.

I samarbeid med Narvikguide Magnus Strand ble første TOPPtur med guide arrangert. Sammen med deltakerne bestemmer guiden og deltakerne sammen dagens turmål etter vurdering av kart, værobservasjoner og skredvarsel i distriktet.

Som en kan lese har Tour de Andørja økt i omfang over tid. Alle løp og ritt har i dag klasser for elite, sport, dame, herre, rekrutt, barn og mosjonister. I Nord-Norge står vi som eneste arrangør av frittstående Freeride konkurranse med heliskiing.

2019 – TDA avsluttes

Medlemsmøte beslutter å ikke arrangere TDA i 2019.