Nappen Frisbeegolf bane

Banen er integrert med skianlegget – og ble etablert i 2021. Utkastområdene er ikke opparbeidet, men markert med flagg.

På sikt vil disse også bli opparbeidet.

Banen ble finasiert med tilskudd fra Samfunnsløftet og Bolystfondet i Ibestad kommune

Spillets regler

Spilleregler:

 • Første kast
  Spillet startet med at hver enkelt spiller kaster ut fra utslagsstedet, hvor målet er å havne nærmest mulig kurven. Utslagsstedet er vanligvis markert med en matte med kortklipt kunstgress eller sement. Minst en fot må være i kontakt med utslagsstedet når man kaster frisbeen. Treffer man kurven med ett kast fra utkaststedet, får man hole in one (Ace).
 • Forbedre posisjonen
  Neste kast begynner fra stedet hvor disken først landet og sluttet å være i bevegelse. Hvis disken blir ødelagt eller knekt i flere deler, skal man bruke den største delen som utgangspunkt for neste kast. Lander disken i et tre og ikke kommer ned av seg selv skal neste kast tas rett under der disken havnet.
 • Markere diskens posisjon
  I frisbeegolf brukes det en mindre versjon av en vanlig disk som markør for å markere hvor neste kast skal tas fra. Denne markøren skal legges rett foran den kastede disken.
 • Treffe kurven
  Det siste kastet skal treffe på innsiden av kurven. For at kastet skal bli godkjent må disken havne i bunnen av kurven eller ligge stille i kjettingene som omrammer kurven. Dersom disken havner på toppen av kurven, eller hvis disken setter seg fast i rammen rundt kurven blir ikke kastet godkjent.
 • Kast utenfor banen
  Et kast som havner utenfor banen blir klassifisert som et ugyldig kast, og spilleren blir straffet med et straffekast. Spilleren kan deretter velge å enten kaste fra forrige posisjon, eller fra en meter innenfor banen hvor disken havnet utenfor.
 • Disker
  Disker som blir brukt i spill skal være godkjent og møte de offisielle kravene som er satt av PDGA – Professional Disc Golf Association. Alle disker som har blitt forandret fra det originale utseende er ikke godkjent, dette gjelder også disker som er knekt eller ødelagt. Dersom en spiller bruker en slik disk under spill blir spilleren straffet med to straffekast uten advarsel.
 • Rekkefølge
  Det som avgjør hvilken spiller som starter på hull nummer én blir bestemt ut fra rekkefølgen på resultattabellen. På neste runde skal spilleren som er lengst unna kurven kaste først, dette følger man helt til alle har kastet i kurven. Den spilleren som har lavest poengsum skal starte å kaste på hull nummer to, og dette systemet følger man resten av rundene.
 • Oppførsel
  Det er regler spillerne må forholde seg til på banen, og dersom man bryter eller ikke følger disse kan man bli straffet. Disse følgende punktene er hovedreglene; – Spillere skal ikke kaste før de er sikker på at deres disk ikke distraherer, eller skader andre spillere. – Spillere skal ikke distrahere andre spillere når det er deres tur. – Forsøpling på banen blir sett på som uforskammet og brudd på reglene for oppførsel på banen. – Alle spillere er forventet å se hvor diskene til andre spillere havner, og eventuelt lete etter disker dersom dette er nødvendig.