For sykkelritt – info om startlisenser

Startlisenser

For å delta i sykkelritt og løpsøvelser er det krav om gyldig lisens. Det er ulike krav for de enkelte klassene. Lisensordningen er kort fortalt en forsikringsordning for den som vil sykle i ritt og delta i løp. Nedenfor har vi forsøkt å belyse de enkelte lisenstyper og de krav som er for våre ritt og løp.

Lisenstyper sykkel:

Helårs sykkellisens :

Tegnes gjennom klubb tilsluttet Norges Cykleforbund (NCF). Lisensen gjelder for en sesong som har start 1. mars. Utøveren som har tegnet forsikringen er da forsikret både under trening og ritt, samt på reise til og fra slike. Prisene varierer alt etter alder. Mer informasjon om dette finnes på nettsidene til NCF, www.sykling.no. For de som ikke er medlem av slik klubb, kan vi bistå i å komme i kontakt med klubb som er passende.

Engangs ungdomslisens:

Engangs ungdomslisens kan tegnes av utøvere under 17 år og gjelder kun for aktive ritt. Prisen på denne er kr 50 og kan ordnes gjennom de enkelte arrangører. Lisensen gjelder kun for det aktuelle rittet og ikke på reise til og fra rittet.

Engangs turlisens

Engangs turlisens kan tegnes av utøvere som deltar i ritt arrangert iht NCF’s turrittreglement. Prisen er kr 150 hvor deltakeravgiften er lavere enn kr 300 og kr 200 hvor deltakeravgiften er over kr 400,-. Lisensen kan ordnes gjennom den enkelte arrangør. Lisensen gjelder kun for det aktuelle rittet og ikke på reise til og fra rittet.

Engangs trimlisens

Engans trimlisens kan tegnes av utøvere som deltar i ritt arrangert iht NCF’s trimrittreglement. Prisen er kr 50 og ordnes gjennom den enkelte arrangør. Lisensen gjelder kun for det aktuelle rittet og ikke på reise til og fra rittet.

Lisenskrav Astafjordrittet og Tempo rekrutt:

Elite/Sport/Junior:

Sportsklassen arrangeres etter NCF’s turrittreglement. Her kan en enten ha helårs sykkellisens eller tegne engangs turlisens ved påmelding.

Rekrutt:

Rekruttklassene må enten ha helårs sykkellisens eller en kan tegne engangslisens ungdom.

Mosjons:

Mosjonsklassen arrangeres etter NCF’s trimrittreglement.

Utenlandske utøvere/Foreign participants:

Utenlandske deltakere som ikke har gyldig lisens gjennom sitt forbund, må avgi egenerklæring på at de deltar på eget ansvar. Foreign Competitiors that can’t present a valid license, must sign a declaration that they participate on their own risk.

Lisenstyper løp (friidrett)

Friidrettstinget 2013 vedtok å innføre friidrettslisens for alle friidrettsarrangement i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund fra 1.1.2014.

Helårsslisens:

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 og 80 år kan kjøpe helårslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til og bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år.

Lisensreglene for Norges friidrettsforbund finner du her