Villmarkscamp by Sparebank1 Nord Norge

Real Turmat foto: Kjersti Gurgens Gjærum Instagram: @fotografen_inord

 Tema på campen blir

Lære å ¨ta ut plass¨ for å sette opp telt, bivuakk eller lignende

  • Organisering i telt/lavvo, leir
  • Lage mat i naturen
  • Forskjellige typer bål
  • Forskjellige typer nød bivuakk
  • Tips & råd

UT PÅ TUR stiller med erfarne fjellfolk som skal vise og legge til rette aktivitetene. Opplegget passer for barn i alderen 8 -15 år.

Målsetning for deltakerne: Være i stand til å finne egnet plass for å sette opp telt/lavvo eller annen overnattings-produkt og innrede eget telt og organisere camp.

  • Kunne forberede og lage et måltid mat ute i naturen
  • Kunne etablere eget bål, samt å kjenne til forskjellige typer bål og deres virkemåte
  • Fjellvettregler og kjenne til forskjellige typer nød-bivuakker, byggemåte og hensikt.

Villmarkscampen er støttet av Sparebank1 Nord Norge.

Antall deltagere er begrenset til 30

VILLMARKSCAMP

Vi fortsetter med Villmarkscamp – i år i en videreutviklet utgave i samarbeid med «UT PÅ TUR». Campen går over 2 dager – lokalisert ved skytebanen på Engenes. Passer for barn i alderen 8 – 15 år.

Villmarkscamp DEL I

DEL I

Oppmøte og registrering: 0800-0900.

Aktiviteter: 0900-1100. (4 grupper, 2 stasjoner hver gruppe)

Lunsj: 1100 – 1200

Aktiviteter/sirkeltjenester: 1200 – 1500. (4 grupper, 3 stasjoner hver gruppe)

Villmarkscamp DEL II

DEL II

Aktiviteter/sirkeltjenester: 1930 – Oppsett det man skal ligge i, laging av kveldsmat, tips og råd.  Leggetid : kl 2300.

Villmarkscamp DEL III

DEL III

Frokost: 0800-0900, hver gruppe lager sin frokost.

Aktiviteter: 0900-1100. (Rulleringstjeneste – Enkel bruk kart og kompass, enkel førstehjelp i naturen)

Lunsj: 1100 – 1200

Aktiviteter/sirkeltjenester: 1200 – 1500 (Tur i nærområdet)

Praktisk informasjon

De som skal overnatte i campen fra lørdag til søndag må ha med egen sovepose. Ellers godt kledd etter forholdene. Aktivitetene blir å foregå ute under åpen himmel. Mat besørges av arrangøren.